f.  
d.  
beg.  
yrke. stud.
do.  
döp.  
Alias.  
Född:.