f.  
d.  
beg.  
yrke.  
do.  
döp.  
Alias.  
Född:.