f.  
d.  
beg.  
yrke. Datortekniker
do.  
döp.  
Alias.  
Född:.