f.  
d.  
beg.  
yrke. Kaptenslöjtnant, Lotsuppsyningsman
do.  
döp.  
Alias.  
Född:.  
Barn