NamnKerstin Arvidsdotter
Född1762-06, Sörgård, Lilleby, Björlanda (O)
Död1833-12-04, Bångegård, Bohus-Björkö, Öckerö (O)
FarArvid Hansson (ca1733-ca1791)
Partners
Född1759-12-12
Död1825-02-18, Bångegård, Bohus-Björkö, Öckerö (O) Ålder: 65
Äktenskap1792-09-16, Bångegård, Bohus-Björkö, Öckerö (O)
BarnOlof (1793-1869)
 Anna* Maria (1803-1882)
Notis för Kerstin Arvidsdotter
Enkan Christin Arfvidsdotter Far: Arfvid Hansson Björkö Bångegård Mor: Maria Pehrsdotter f. 1762 Lilleby Björlanda Socken d. 1842 Gift med Sven Olsson i Björkö Bångegård
Personalia:
Olof Svenssons aflidna moder Christin från Björkö Bångeg. föddes år 1762 i Lilleby af Björlanda Socken. Föräldrarne voro Arfvid Hansson och Maria Pehrsdotter på sistnämnda ställe. Hon upföddes och i sinom tid inträdde i tjenst hos andra tills hon circa 30 år gammal giftades med dåvarande Enkm. Swen Olsson i Björkö Bångegård. Ar 1825 blef hon enka, sedan hon blifvit moder åt 2 söner och 5 döttrar och af desse 7 barnen såg hon 3 före sig i förgängelsen. Jag har icke hört någon förklena hennes lefverne också hennes helsa har varit jemn ända tills sistl Oct. den l9de då hon lades ned med hosta och bröstvärk, håll först i ena sidan och sedan i bägge sidorna samt i ryggen. Hennes lugna död inträffade kl. half 6 om morgonen d. 4 Dennes efter en lefvnad på mer än 70 år Sofve hon i etc.
Senast ändrad 2011-11-20Skapad 2015-04-07 med hjälp av Reunion för Macintosh