Allmänheten - Ansedel
Allmänheten - Ansedel
NamnZackarias Christensson
Född1812-07-27, Norgård, Öckerö, Öckerö (O)
Död1853-09-25, Norgård, Öckerö, Öckerö (O) Ålder: 41
FarKristen Hansson (1776-1844)
MorKarin Svensdotter (1773-1843)
Partners
Född1793-06-30, Mellangård, Toreby, Harestad (O)
Död1847-01-19, Norgård, Öckerö, Öckerö (O) Ålder: 53
FarOlof Andersson (1753-1800)
MorAnna Olofsdotter (1773-1840)
Äktenskap1835-04-26, Norgård, Öckerö, Öckerö (O)
BarnPeter (1836-1860)
 Benjamin (1839-1889)
Född1824-09-19, Norgård, Öckerö, Öckerö (O)
Död1908-02-20, Norgård, Öckerö, Öckerö (O) Ålder: 83
FarLars Larsson (1801-1875)
MorChristina Olsdotter (1801-1862)
Äktenskap1848-04-24, Norgård, Öckerö, Öckerö (O)
BarnAnna Sofia (1848-1924)
 Josefina Christina (1853-1923)
Notis för Anna Chatarina (Partner 1)
Personalia: Aflidna hustrun Anna Catharina Olsdr från Öckerö Nordg. föddes 1793 vid Påsktiden. Föräldrarna voro Olof Olsson (Andersson)? och Anna Olofsdotter i Thureby af Harestads Socken. Hos föräldrarne tillbragte hon sin barndoms och ungdoms tid. Läste sig fram till nattvarden derstädes för dåvarande Comministern der och sedan i Thorslanda blefve Kyrkoherden .......engren admitterades till nattvarden 1812. Hade beständigt i sina yngre och medel ålders år god helsa. Omkring tre och tjugo år gammal ingick hon gifte med dåvarande ungkarlen åboen Peter Hansson i Öckerö Nordg. Han blef död 1833 med honom hade hon 7 barn som för längesedan aflidit eller 4 gossar och 3 flickor, hvaraf de 6 dödde i qholeran år 1834. Såsom enka trädde hon år 1835 i nytt egtenskap med ungkarlen och dåvarande hemmasonen Zackarias Christensson i Öckerö Nordg. som nu mera jemte 2ne gossebarn efter den aflidna djupt sakna och sörja henne, som i lifstiden gjort sig känd såsom en huld maka, god moder, fridsam grannqvinna flitig i sitt hus och i sina gömmor. Christerligen sinnad medlem i samhället Hon har ordentligen brukat salighetens medel. Ungefär 14 dagar före Larsmäss i Sidstl. år insjuknade hon med uppkastning, magplågor, tvinsot eller hvad man vill kalla det. Läkemedel anskaffades; men kunde icke åstadkomma någon förbättring. Också förutsåg hon sin snart hlifvande förandling. Hennes död inträffade 3/4 till 11 om aftonen Tisdagen den 19de Dennes och insomnade hon då stilla i en ålderaf snart 54 år gammal Sofve hon i frid och ro etc.....
Senast ändrad 2003-11-29Skapad 2019-09-02 med hjälp av Reunion för Macintosh