Allmänheten - Ansedel
Allmänheten - Ansedel
NamnSigrid Olofsdotter
Född1715-08-14, Fotö, Öckerö (O)
Död1787-04-04, Bergagård, Hönö, Öckerö (O) Ålder: 71
FarOlof Larsson (1669-1736)
MorGertrud Jakobsdotter (1680-1754)
Partners
Född1722-07-24, Bergagård, Hönö, Öckerö (O)
Död1789-08-15, Bergagård, Hönö, Öckerö (O) Ålder: 67
FarOlof Olsson (1675-1754)
MorMargareta Hansdotter (1680-1747)
Äktenskap1747-10-25, Bergagård, Hönö, Öckerö (O)
BarnMargareta (1748-1818)
 Anna (1749-1829)
 Karin (1751-1806)
 Olof (Dog som spädbarn) (1752-1752)
 Olena (1754-1833)
 Olof (Dog som spädbarn) (1754-1754)
 Johannes (1755-1831)
 Petronella (1760-)
Notis för Sigrid Olofsdotter
Utdrag från Kyrkoboken: Anno 1715: "D 14 Aug: blefwo Oluf Larssons trenne Barn på Fogdön Christnade, af hlka Börta blef född d 11 ejusdem Men Pehr ok Sigrid d 14 dito. Testes Lieut. Stennerson. Gunne ok Oluf Nilsson i Hult, Oluf Olufsson ok Erik Andersson i Gåhla. Lars Eriksson ok Oluf Andersson i Röö. Ingebor ok Ingrid Larsdöttrar ibdm. Anna ok Margreta Månssesdöttrar på Heden. Anna Jacobsdr ok Kirstin Andersdotter på Fogdön och Maret Torstensdr på Klåfwa"
Notis för Kornelius (Partner 1)
Utdrag från kyrkobok:.
Anno 1722: "D: 24 Julij blef Olufs Sohn i Gåhla Cornelius föd och döpt d: 29. Olufs Nillsson Hustru i Hult bar barnet. Testes Erick Andersson i Gåhla. Söfren Ericksson på Kalfwen. Jacob Andersson på Heden. Bryngel Månssons Hustru Ingebor på Heden. Ingebor Olssdotter der Sammestädes."
Anno 1747: "D: 25. Octob. Copulerades drengen Cornelius Ollsson i Gåhla samt Pigan Sigrid Olufzdr från Fotöö ordente.n tillsammans."
Anno 1748: "D: 3. Junii föddes et pigobarn på Hönö i Gåhla, och döptes d: 5. ejusd. wid nambn Margaretha. Fad: Cornelius Olsson. Mod: Sigrid Olufsdotter. Faddrar följande: Lars Olsson på Björckö, Hans Swensson i Hult, Swen Mårtensson i Gåhla. Anna Olufsdr på Heden, Maret Hansdr på Fotöö, Kirstin Ericksdr i Gåhla."
Anno 1749: "D: 27. Octob. föddes et pigobarn i Gåhla, som d: 29. ejusdem Christnades wid Nambn Anna. Faderen Cornelius Olufzon. Moderen Sigrid Olufzdr. Faddrar woro: Nills Andersson på Footöö, Lars Larsson i Gåhla, Hans Swensson i Hullt. Ingebor Olufzdr i Hullt bar barnet, Anna Olufzdr på Heden."
Cornelius var ägare till 1/4 mtl i Hö Bgd. delen övertogs av mågen Sören Andersson enl. Häradsrätens Lagfartsbok 1771, 22 Okt. o19.: "Ett Fierdedels Hemman i Gåla Bäriegård på Hönö, hwarest Margareta Corneliusdotter och hennes man Sören Andersson, sålunda ägare blifwit, at de det sammasid tilhandladt af deras fader och swärfader Cornelius Olofsson och hans hustru Sigri Olofsdotter för enligt upwist och bewitnadt Salubref af den 28 Dec. Sisstl(idne) öfwerenskommen Kiöpeskilling, stor 500 daler silfwermynt at betala til säljarens barn; mde förbehåll af säljaren at ifall barnen skulle blifwa försedda med något gifte då efter råd och lägenhet gifwe dem någon bröllopshielp,samt dessförinnan någon fylnad wid huset; hafwandet äfwen säljaren förbehållit sig fri desposition i huset så länge de lefwa. Upbud för Margareta Corneliusdotter och hennes man.
Senast ändrad 2003-03-21Skapad 2019-09-02 med hjälp av Reunion för Macintosh