NamnAnna Andersdotter
Föddomk 1683, Gårda, Hönö, Öckerö (O)
Död1757-11-16, Hult, Hönö, Öckerö (O)
MorAnna Olsdotter (~1664-1694)
Partners
Född1682, Gårda, Hönö, Öckerö (O)
Död1715-07-28, Gårda, Hönö, Öckerö (O)
YrkeKommenderad Båtsman
FarTruls Andersson (~1650-1723)
MorElin Andersdotter (~1640-~1706)
Äktenskap1709, Hönö, Öckerö (O)
BarnPer (1711-1741)
 Anna (1714-1790)
Föddomk 1680, Gårda, Hönö, Öckerö (O)
Död1725, Gårda, Hönö, Öckerö (O)
YrkeSjöman
FarHans Andersson (~1666-1736)
Äktenskap1719, Gårda, Hönö, Öckerö (O)
BarnSören (1719-)
 Hans (1722-1765)
 Hendrik (1724-1732)
Född1668-10-30
Död1736-12-31, Hult, Hönö, Öckerö (O) Ålder: 68
YrkeLöjtnant
Äktenskap1731, Hult, Hönö, Öckerö (O)
Notis för Sören (Partner 1)
Utdrag ur Henriks bok: "Sören Trulsson blev båtsman. År 1702 var han sjövan och åren därefter enrollerad. År 1704 var han utseglad med Mårten Pettersson, även kallad Mårten Smed, en skeppare i Marstrand som ofta hade med sig besättningsmän från Öckerö och Torslanda. Med Sören 1704 var Hans Larsson på Fotö och Lars Torbjörnsson i Amhult. Mårten Smed skänkte då och då pengar till Öckerö kyrka. Sören Trulsson var fortfarande 1715 kommenderad båtsman. Han dog enligt de vanliga källorna någon gång före 1718. Båtsmansrullan 1716 omtalar vad som hände: Sören blev "död skuten på skeppet Ösel den 28 juli 1715". Det var under samma slag som Per Nordtman deltog i och som omtalas under avsnittet om Öckerö Sörgård. Bokverket "Svenska flottans historia" berättar vidare: Man seglade i linje och besköt varandra. Ösel ingick i bakre linjen. ("arriärgardet"). Trots att det ingick i den bakre linjen var skeppet ett av dem som blev skadade. Inga sjönk emellertid. Ganska många besättningsmän stupade, på ett fartyg 60 stycken. Sörens änka Anna Andersdotter gifte om sig med en Anders Hansson, som var sjöman, och efter honom en tredje gång, då med löjtnanten Per Stenarsson i Hult. Sören hade en bror som hette Anders och som likt brodern var sjövan 1704. Han gifte sig omkring 1711 till Röd i Torslanda, men bodde senare på Utterslätt." Sista gången Sören är nämd är i födelseboken 4.e advent då han var fadder för Jacobs son Oluf på Heden. Änkan Anna gifte om sig med Anders Hansson1719
Notis för Anders (Partner 2)
Anders Hansson, gift 1719 med Anna Andersdotter
Anno 1719: "Feria 3. Pentec: copulerades Anders Hansson med Enckian Anna Andersdotter i Gåhla."
Anno 1722: "D: 26 Julii blef Anders Hansson Sohn i Gåhla Hans föd och döpt d: 5 Aug. Anders Hustru i Gåhla bar barnet. Testes Leutnant Pehr Jacobsson. Oluf Halfwardsson i Hult. Erich Andersson i Gåhla. Pähr Salfwessons Hustru i Gåhla. Ingebor Olssdotter på Heden."
Anno 1724: "D. 25 Septemberis blef Anders Hanssons Son i Gåhla född och Christnades d 27 Septembris. Hendrick. Jacobs Hustru på Heden Ambör bar barnet. Testes Hr Leut. Peter Stenerson i Hult. Oluf Larsson på Fotte, Pär Larsson i Röö. Anders Trullss Hustru Karin i Klofa. Ingebor Olufsdotter på Heden."
Notis för Per (Partner 3)
Per Stenersson var underlöjnant vid Göteborgs Eskader 1710 0502, Överlöjnant 1717 0221, tog avsked 1718 0627
Utdrag från Öckerö Kyrkobok Anno 1736:"Dn 31te Decembr: afled och den Genomärliga och nu hoos Gud Sahl:a Herr Lieutnanten Per Stenerson som begrofs dn 9de Januarii fölliande Åhr uti Öckeröö Kyrckia som nu sidst är infördt i Annotions Booken, hwilken ärligen och wähl Lefwat i 68 åhr och 2 Månader."
Senast ändrad NySkapad 2015-04-07 med hjälp av Reunion för Macintosh