Allmänheten - Träd
Allmänheten - Träd
Claes Hindriksson
1722-11-02 - 1773-02-21
Hedvig Johansdotter
1728-10-19 - 1771-11-23
Hindrik Claesson
1682-12-03 - 1754-07-29
Elisabet Hendriksdotter Schult
1686-02-28 - 1765-01-11
Claes Michaelsson
- 1685-1692