Harald Amandus Roghe
1889-11-12 - 1942-03-18
Alexander* Edvin Hansson
1861-08-01 - 1948-06-01
Anna Matilda* Hansson
1862-04-13 - 1937-06-26
Hans Johannesson
1827-04-01 - 1888-11-03
Johanna Carolina Jonsdotter
1831-09-13 - 1901-08-03
Andreas Sörensson
1836-02-06 - 1888-01-14
Johanna Sörensson
1834-11-17 - 1927-06-28
Johannes Andersson
1797-06-05 - 1852-12-15
Sara Arvidsdotter
1797-09-03 -
Jon Olsson
1797-09-17 - 1870-10-30
Beata Hising
1798-06-05 - 1871-11-09
Sören* Olsson
1799-06-01 - 1871-10-08
Anna Johannesdotter
1797-10-30 - 1850-05-06
Torbjörn Jönsson
1807-11-10 - 1889-06-16
Lena Eliasdotter
1810-07-11 - 1874-03-29